Newfor

NEWFOR (NEW technologies for a better mountain FORest timber mobilization – nove tehnologije za izboljšanje mobilizacije lesa v gorskih gozdovih) je raziskovalni projekt, ki se financira v okviru evropskega programa za območje Alp. Pri njem sodeluje 14 inštitucij iz 6 alpskih držav, njegov namen pa je vrednotenje in mobilizacija gozdnih lesnih virov. Projekt upošteva celotno verigo preskrbe z lesom, od gozdov do lesnih skladišč, s posebnim poudarkom na novih tehnologijah daljinskega zaznavanja podatkov in geografskih informacijskih sistemov. Projekt se je začel septembra 2011 in bo trajal tri leta.