Return to Projekt

Financiranje

Projekt financira Sklad za evropski regionalni razvoj (ERDF) v okviru EU Programa transnacionalnega teritorialnega sodelovanja 2007 – 2013 (Območje Alp).

Skupni proračun projekta je 2.419.400 EUR, vključno s prispevkom ERDF v višini 1.809.484 EUR.