WP4: LiDAR v gozdarstvu

Primeri uporabe pri gospodarjenju z gozdovi, modeliranje podatkov, opis projekta NEWFOR.

Lidar v gozdarstvu